Poslednje sačuvane čitulje

Dana 27. maja navršavaju se tri godine od kada nas je napustila naša majka

MILKA BLAŽEVIĆ
MILKA BLAŽEVIĆ

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne liječi.

Tvoji DARKO i NADA

Pomen, poslato: 26.05.2023.

Vezane čitulje

Dana 27.5.2020. g. u 75. godini života, preminula je

MILKA N. BLAŽEVIĆ

27.05.2020.

Zbog novonastale situacije sahrana je obavljena 28.5.2020. godine, u krugu porodice na groblju Ždrebaonik, Danilovgrad.

Umrlica, poslato: 29.05.2020.

27.05. je dvije godine od kada nije sa nama

MILKA BLAŽEVIĆ
MILKA BLAŽEVIĆ
rođena Raičković

Tvoja plemenita duša i neizmjerna dobrota zaslužuju naše vječno sjećanje i poštovanje. Hvala ti na bezuslovnoj i nesebičnoj ljubavi.

Tvoji DARKO i NADA

Pomen, poslato: 27.05.2022.Send this to a friend