Poslednje sačuvane čitulje
MILOSAVA Novova BOŽOVIĆ

02.03.1922. - 31.01.2014.

Dana 31.1.2014. godine upokojila se u 92. godiniMILOSAVA Novova BOŽOVIĆ rođena ĆERANIĆSaučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 31.1. i 1.2. do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova u selu Dubrovsko kod Šavnika. Cvijeće se ne prilaže.

Umrlica, poslato: 31.01.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend