Poslednje sačuvane čitulje

In memoriam

MIODRAG JOVANOVIĆ
MIODRAG JOVANOVIĆ

08.04.2016. - 08.04.2021.

TVOJA PORODICA

Pomen, poslato: 07.04.2021.

Vezane čitulje

Dana 8.4.2016. godine umro je

 MIODRAG JOVANOVIĆ
MIODRAG JOVANOVIĆ

1955. - 08.04.2016.

Po sopstvenoj želji sahranjen je dana 9.4.2016. godine u krugu najuže porodice. Kuća žalosti: Bulevar Miloša Rašovića br. 2 Podgorica.

OŽALOŠĆENI: DELA, LARISA, VASILISA, MARKO, MIRKO, NINA, LUKA, DAVID, SELENA i MATEJ.

Umrlica, poslato: 10.04.2016.

In memoriam

MIODRAG JOVANOVIĆ
MIODRAG JOVANOVIĆ

08.04.2016. - 08.04.2020.

 

Lela, Lara, Vasilisa, Marko, Mirko, Nina, Luka, David, Selena, Matej i Vjera.

Pomen, poslato: 08.04.2020.Send this to a friend