Poslednje sačuvane čitulje

Poslednji pozdrav

MIODRAGU PURLIJI

Primite naše duboko saučešće.  

Majka i sestre pokojnog RAKA ĐUROVIĆA

Posljednji pozdrav, poslato: 13.07.2021.

Vezane čitulje

Dana 12.7.2021. godine posle kraće bolesti preminuo u 68. godini života

MIODRAG Đurov PURLIJA

1954. - 2021.

Zbog novonastale situacije biće izložen dana 13.7.2021. godine na seoskom groblju Dupilo - Crmnica od 9 do 12 časova, kada će se obaviti sahrana.

Umrlica, poslato: 13.07.2021.Send this to a friend