Poslednje sačuvane čitulje
 MITRA Vukašinova MILJANIĆ
MITRA Vukašinova MILJANIĆ

26.01.2014.

Dana 26. januara 2014. godine umrla je naša dragaMITRA Vukašinova MILJANIĆ rođena GoranovićSaučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 26. januara od 13 do 16 časova i 27. januara do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

OŽALOŠĆENI: Sin SLOBODAN, kćerke DUŠANKA, CMILJANA, NJEGOSAVA i CICA, braća MINJA i ŠĆEPAN-TADIJA, đeverići, đeverične, snahe, unučad, bratanići, bratanične, sestrići, sestrične i ostala rodbina MIlJaNIĆ i GORANOVIĆ.

Umrlica, poslato: 26.01.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend