Poslednje sačuvane čitulje

Dana 20. januara 2020. godine, umro je poslije duže bolesti, naš dragi

 MLADEN Savin PEROVIĆ
MLADEN Savin PEROVIĆ

20.01.2020.

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Bileći - Željeznička stanica bb, dana 20. januara od 14 časova i 21. januara do 13 časova, kada se polazi za selo Macavare-Banjani, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.

OŽALOŠĆENI: sinovi MARINKO i MILAN, brat VELJKO, snahe SANJA i DIJANA, unuci JOVAN, LUKA i IVAN, sinovci, sinovice, sestrići, sestrične i ostala rodbina

Umrlica, poslato: 20.01.2020.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend