Poslednje sačuvane čitulje

U petak 24.06. navršava se 40 dana od smrti našeg dragog

MOMČILA TRIPKA MIJAČ
MOMČILA TRIPKA MIJAČ

Čuvaćemo vječnu uspomenu na tebe u našim srcima.
Tog dana posjetićemo njegovu vječnu kuću u 10 časova na groblju Svete gospođe u Virpazaru.

Sin RADOVAN sa porodicom

Pomen, poslato: 23.06.2022.Send this to a friend