Poslednje sačuvane čitulje

Posljednji pozdrav

PREDRAGU - PEĐI VUKOMANOVIĆU

Irma Ćirović sa porodicom

Posljednji pozdrav, poslato: 16.05.2020.

Vezane čitulje

Dana 15.5.2020. godine iznenada je preminuo, u 47. godini

PREDRAG - PEĐA Velizara VUKOMANOVIĆ

15.05.2020.

Zbog novonastale situacije saučešće se ne prima. Sahrana će se obaviti 16.5.2020. god. u 14 časova na gradskom groblju u Mojkovcu, u krugu uže porodice.

Umrlica, poslato: 16.05.2020.Send this to a friend