Poslednje sačuvane čitulje

Ti, Ti si tu i danas i jučer i sutra dragi naš tata i dida, dušo moja

RADISLAV M. STEVOVIĆ
RADISLAVE M. STEVOVIĆ

26.01.2022 - 26.05.2023

Da Ti, Ti jesi tu i kad te ne vidimo i kad te ne čujemo i u nedostajanju...
Ti si uvijek tu...

VOLIMO TE!

Tvoji
MILAN, ANJA, MARKO i ANA

Pomen, poslato: 26.05.2023.Send this to a friend