Poslednje sačuvane čitulje

Dana 27. avgusta 2014. preminula je naša

 VOJISLAVA-LALA KOSTIĆ
VOJISLAVA-LALA KOSTIĆ

profesor

28.08.2014.

Sahrana je, na izričiti zahtjev pokojnice, obavljena 28. avgusta 2014. u 12 časova, u porodičnoj grobnici u Rvašima, u krugu najuže porodice.

OŽALOŠĆENI: porodica KOSTIĆ.

Umrlica, poslato: 29.08.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend